Zo eenvoudig is het Nederlands, of toch niet?

0
Zo eenvoudig is het Nederlands, of toch niet? cover

Nederlands is moeilijk te leren, zowel voor moedertaalsprekers als voor buitenlanders. Hoe komt dat? Onderstaand gedicht maakt een en ander duidelijk. Met dank aan lezer Wim V.!

Men spreekt van één lot, en verschillende loten,

maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen poten.

Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,

maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?

Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik : ik vloog.

Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,

want woog is nog altijd afkomstig van wegen,

maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen?

Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht,

en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?

Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten.

En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van hechten.

En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.

En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'.

Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.

Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij rapen.

Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u 't weet

en dat u die kronkels beslist niet vergeet.

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'.

Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'?

Alweer mis, m'n beste. Maar u weet beslist,

dat raadde komt van raden, ik denk dat u 't wist.

Komt biedde dan van bieden? Welnee, dat wordt bood.

En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'.

'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven.

Dat is bijna zo dom als 'ik waf' bij weven.

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken.

Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.

't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,

maar hoort bij vergeten nou logisch vergist?

Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen.

En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen:

hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond?

Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond.

En noemt u een mannetjesrat nu een rater?

Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater.

Je ziet, onze taal beste dames en heren,

is, net zoals ik al zei, best moeilijk te leren!

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here