Wat verandert er in 2022?

0
Wat verandert er in 2022?

Bij de jaarwisseling veranderen heel wat regels, de tarieven verhogen of ze krijgen een nieuwe omschrijving. We zetten de voornaamste wijzigingen op een rij.

Energie

· Energieleveranciers mogen slapende energiecontracten niet meer automatisch verlengen. De leveranciers moeten de klanten met zo’n contract een alternatief aanbieden.

· Voor contracten van onbepaalde duur heeft de energieleverancier tot 1 maart 2022 de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving.

· De sociale tarieven voor gas en elektriciteit gaan opnieuw omhoog.

· Vanaf 1 juli wordt de netvergoeding op je energiefactuur nog maar voor 20% berekend op basis van je effectieve verbruik en voor 80% op basis van je piekverbruik.

· Energieheffingen worden accijnzen, wat een voordeel van 50 euro per gezin zal opleveren.

Geldzaken

· Door de hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe cao’s krijgen heel wat werknemers vanaf januari meer loon. Dat is o.a. het geval voor 400.000 bedienden uit het paritair comité 200. Enkele grote sectoren die een indexering kennen in januari zijn: horeca (+3,219%), voeding (+3,22%), wegvervoer voor derden (+3,21%), internationale logistiek (+3,95%) en elektriciens (+3,95%).

· Verpleegkundigen met een erkende specialisatie krijgen een supplement bovenop hun loon. De toekenning gebeurt in het voorjaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

· Het Vlaams Parlement verlaagt de vergoedingen van de parlementsleden met 5%.

· De terugbetaling van pijnstillers voor patiënten met chronische pijn wordt vereenvoudigd, waardoor de patiënt minder betaalt.

· Wie zijn ledenbijdrage voor het ziekenfonds al meer dan twee jaar niet heeft betaald, verliest zijn recht op de voordelen van de aanvullende verzekering van zijn ziekenfonds. Wie er opnieuw wil van genieten moet eerst weer 24 maanden de bijdragen betalen. Ook extra verzekeringen vallen weg.

· Wie een bouwgrond koopt, moet nu meer registratierechten betalen. De tarieven stijgen van 10 naar 12 procent. Dit geldt ook voor de registratierechten op een extra woning. Als je een verouderde woning ingrijpend energetisch renoveert, daalt de registratiebelasting van 5 naar 1 procent.

· Vanaf januari 2022 brengt een centraal subsidieregister alle Vlaamse subsidies voor burgers, ondernemingen, organisaties en lokale besturen in kaart wat de transparantie verhoogt.

· Banken verhogen hun tarieven voor een zichtrekening. BNP Paribas Fortis vraagt voortaan 2 euro per maand (voorheen 1,75 euro). Bpost verhoogt de maandelijkse bijdrage voor de b.comfortrekening van 4,25 naar 4,50 euro. Axa Bank vraagt voortaan 25 euro voor een extra kaartlezer. Ook de jaarlijkse vergoeding voor papieren bankafschriften, die in het kantoor beschikbaar zijn, wordt met 25 euro verhoogd. Bij Axa vervalt deze dienst vanaf 2023.

· RSZ-bijdrage voor beroepssporters wordt voortaan berekend op het volledige brutoloon.

· De fiscus krijgt voortaan inzage in hoeveel geld iemand op een Belgische bankrekening heeft staan. De banken moeten de saldi op hun bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten twee keer per jaar doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (CAP).

· De maximumfactuur van de zorg wordt verlaagd naar 250 euro.

· Postzegels worden duurder, gemiddeld met 8% voor niet-priorzegels en 18% voor priorzegels.

· Alle grote banken starten met een universele bankdienst voor personen die niet online kunnen of willen bankieren. Afhankelijk van de bank kost dit max. 60 euro per jaar.

· Lokaal kopen met ecocheques wordt aangemoedigd. Voortaan kan je met ecocheques ook terecht bij de lokale landbouwer, in de boerderijwinkel of op de lokale markt.

· Vanaf 1 juli moeten handelaars minstens één elektronisch betaalmiddel aanbieden, naast cashbetaling.

· Digitale platformen zoals Airbnb of Booking.com zijn nu verplicht informatie door te spelen aan de fiscus.

· Pensioenen groeien met 2% wegens de overschrijding van de spilindex.
In 2022 krijgen de pensioenen die in 2017 ingingen een aanpassing van 2%. Men noemt dat een welvaartsaanpassing.

Handel

· Nieuwe zelfstandigen kunnen niet langer gebruikmaken van de forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel. Wie er voorheen gebruik van maakte, krijgt uitstel tot 1 januari 2028, wanneer de regeling volledig wordt afgeschaft.

Telecom

· Proximus en Orange trekken hun tarieven op.

Vervoer

· Dieselvoertuigen met euronorm 4 zijn niet langer toegelaten in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Gewest.

· Autokeuring in Vlaanderen wordt duurder, d.w.z. aangepast aan de index. Zo stijgt de keuring voor een benzinewagen naar 38,90 euro en voor een dieselwagen naar 47,70 euro.

· Voor een herkeuring betaal je 13,80 euro en voor een tweedehandskeuring (inclusief de aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) wordt dat 76,60 euro.

· Fietsendieven die betrapt worden, moeten voortaan onmiddellijk een boete van 200 euro betalen. Voor elektrische fietsen bedraagt de boete 400 euro.

· Wallonië indexeert kilometerheffing voor vrachtwagens. De tarieven rond de kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen en Brussel werden op 1 juli 2021 al geïndexeerd.

· Het mobiliteitsbudget wordt uitgebreid. Werknemers die hun bedrijfswagen willen ruilen voor duurzamere en multimodale transportmiddelen worden hiertoe aangemoedigd. Het toepassingsgebied wordt vergroot tot een straal van 10 km rondom de gebruikelijke arbeidsplaats. Er zijn limieten: minimum ligt op 3000 euro, maximumgrens ligt op 16.000 euro.

· Bedrijfswagens worden zwaarder belast als ze ook privé gebruikt worden.

Werk

· Verenigingswerkers kunnen voortaan 450 uur actief zijn bij een sportvereniging en tot 300 uur bij een vereniging in de socioculturele sector en daarbij 10% personenbelasting betalen. Een wetsontwerp wordt ingediend in het parlement dat met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2022) zal gelden.

· De doelgroepvermindering voor de eerste werknemer wordt geplafonneerd op 4000 euro per kwartaal.

· Niet-Europeanen die zich als zelfstandige willen vestigen in Vlaanderen moeten voortaan beantwoorden aan strengere regels. Zo moeten zij onder andere beschikken over een startkapitaal van minimaal 18.600 euro.

· Uit de Vlaamse opleidingsdatabank worden 701 opleidingen (van de 5000) geschrapt na een negatieve evaluatie.

· Je mag vanaf dit jaar als werknemer drie keer per jaar telkens één dag afwezig zijn zonder ziektebriefje van je dokter.

Wonen

· Banken zijn verplicht om een hypotheeklening gepaard te laten gaan met een schatting. Het geleende bedrag wordt vanaf 2022 berekend op basis van de geschatte waarde en niet langer op de aankoopprijs.

· Voor niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, scholen, …) die van eigenaar veranderen, geldt binnen de vijf jaar een renovatieverplichting. De gebouwen moeten daarbij voldoen aan vier energiebesparende eisen voor beglazing, dakisolatie, verwarmings- en koelinstallaties. Vanaf 2023 moeten grote niet-residentiële gebouwen over een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5% beschikken.

· Voor de verkoop van een huis of appartement is voortaan (in Vlaanderen) een Energieprestatiecertificaat (EPC) nodig dat dateert van 2019 of recenter. Het EPC wordt ook verplicht voor gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen met minstens 15 wooneenheden.

· Eigenaars van vastgoed in het buitenland moeten voor het eerst een kadastraal inkomen invullen in hun belastingaangifte. Vanaf 2023 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een onroerend goed in België of in het buitenland.

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here