Vrede zij met u …

0
Vrede zij met u ...

Op 10 december reikt het Noorse Nobelcomité de Nobelprijs voor de Vrede uit aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Het WFP zet zich in om wereldwijd de honger te bestrijden en zo de vredecondities in conflictgebieden te verbeteren. Aan de prestigieuze prijs zijn o.a. een gouden medaille en een geldsom van ruim 950.000 euro verbonden. Hoewel vrede zeker ook een mondiaal gegeven is, vertalen we vrede best naar onze persoonlijke levenssfeer.

Oorlog heeft veel gezichten

Heel wat mensen herleiden de betekenis van vrede tot de afwezigheid van oorlog. Feit is echter dat oorlogen vandaag niet langer worden uitgevochten met wapengekletter of bulderende kanonnen. Denk bijvoorbeeld aan de gifaanslagen door de Russische overheid, het opleggen van handelsembargo’s of het manipuleren van verkiezingen door sociale media. Wie kan overigens met 100% zekerheid zeggen dat Covid-19 geen vorm is van biologische oorlogvoering? Of een reactie van Moeder Natuur, die zichzelf verdedigt tegen de mens?

Oorlog en vrede … creaties van de mens

Vrede is een toestand van rust, evenwicht en harmonie, de 3 pijlers voor een gezonde ontwikkeling van al wat leeft. Zonder inmenging van de mens herstelt de natuur zich permanent en automatisch richting harmonie. We spreken van ‘een natuurlijk evenwicht’. Het is hoog tijd dat de mens zichzelf erkent als grote verstoorder van dit natuurlijke evenwicht. Onze impact op biodiversiteit -die de natuur haar nodige veerkracht geeft- is enorm. Gelukkig worden steeds meer mensen zich hiervan bewust en rijzen burgerinitiatieven om het tij te keren als paddenstoelen uit de grond.

Mahatma Gandhi legde destijds de vinger op de wonde met zijn uitspraak: “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.” Het is de hebzucht die telkens weer de rust, het evenwicht en de harmonie verstoort, zowel tussen mensen onderling als tussen de mens en al wat leeft.

‘Te’ is nooit goed, … behalve voor vrede

Te veel, te weinig, te groot, te kort, … Zet ‘te’ voor om het even welk woord en het voelt aan als ‘niet oké’. Behalve voor ‘vrede’, want dan krijg je ‘te-vrede’ en laat tevredenheid nu net de basis zijn voor een harmonisch en evenwichtig leven. Vrede begint in ons hoofd, in onze rede of ons menselijke denkvermogen. Willen we vrede nastreven, dan moeten we redelijk zijn in de manier waarop we omgaan met materie, met onze tijd, met onze woorden, met de natuur en … met elkaar.

‘The winner takes it all’ wordt dan … ‘Ik ben omdat wij zijn’.

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here