Verlos ons van de vermijdbare files

0
Verlos ons van de vermijdbare files cover

De verkeersdrukte is velen een doorn in het oog. Vooral de aanhoudende reeks vrachtwagens werkt op het gemoed van de andere weggebruikers. De transportsector is slachtoffer van haar eigen succes geworden. Enkele jaren geleden lanceerde zij het principe ‘Just In Time’. Handelszaken werd aangeraden om geen grote magazijnen meer te reserveren om voorraden aan te leggen; de transportsector was georganiseerd om onmiddellijk alle bestellingen in de winkels en bij de consument thuis te leveren. De gevolgen zijn ondertussen bekend: verkeerschaos, congestie en stijgende pollutie. Dat er moet ingegrepen worden, is duidelijk.

Het toekomstbeeld voor het wegtransport is niet meteen hoopgevend. Het World Economic Forum voorspelt een toename van maar liefst 78% meer leveringen in steden tegen 2030. Dat is niet eens zo ver weg. Het spreekt voor zich dat ook in onze steden door de sterke groei van e-commerce (dat zelfs nog een opstoot kreeg door de pandemie) het aantal transportbewegingen alsmaar verder toeneemt. Het huidige logistieke systeem heeft vandaag niet meteen duurzame en efficiënte oplossingen klaarliggen. Nochtans: iedereen heeft zich al eens afgevraagd waarom drie bestelwagens gelijktijdig aan het leveren zijn in dezelfde straat.

Leefbaarheid van de stad verhogen

Daarom is het initiatief van Tri-Vizor van futurist en innovator dr. Alex Van Breedam uit Kontich hoopgevend. Deze logistieke organisator is erin geslaagd om een aantal belangrijke bedrijven (bpost, Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet, Schoenen Torfs én stad Antwerpen) te overtuigen om hun bestellingen aan winkelpunten en particulieren in de stad Antwerpen te bundelen en samen te leveren, met als doel het aantal kilometers en de uitstoot van stadsleveringen te verminderen. Hoe gebeurt dit? Door het slimme bundelen van de goederen aan de stadsrand om ze vervolgens uitstootvrij te leveren in de stad. Dit samenwerkingsverband kreeg de naam CULT en is een testcase. Na evaluatie wordt onderzocht in hoeverre een zelfde samenwerkingsverband ook in andere steden van het land kan worden toegepast.

Alex Van Breedam – “Op basis van de analyses en de eerste testleveringen van de goederen van deze bedrijven in Antwerpen wordt alvast meer dan een kwart bespaard op het aantal gereden kilometers, en wordt de uitstoot met bijna factor tien teruggedrongen. Hoe meer bedrijven hun stromen bundelen in CULT, hoe minder transportbewegingen en uitstoot in vergelijking tot de situatie waarin bedrijven dit individueel zouden doen. Immers, vijf leveringen per straat is veel duurzamer en efficiënter dan een levering elke vijf straten. Ook door de goederenstromen van de bedrijven beter op elkaar af te stemmen, de bundeling slimmer te maken, kunnen vele kilometers en uitstoot uitgespaard worden.’

Door leveringen te bundelen op een vast punt (in dit geval bij bpost in Antwerpen) en die leveringen vanaf deze vaste standplaats vervolgens te brengen naar de geadresseerden in het centrum van Antwerpen, wordt aanzienlijk bespaard op energie en uitstoot. Bovendien voorziet de structuur levering op vaste tijdstippen, volledig emissievrij, met groen transport zoals cargofietsen en elektrische bestelwagens, en met koeriers die in sociaaleconomisch verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen werken. Zo draagt het initiatief actief bij aan de belangrijke mobiliteits- en milieu-uitdagingen waarmee de steden vandaag geconfronteerd worden. De CO2-uitstoot daalt erdoor en er zijn minder files. Zo vergroenen we de bezorgmarkt.

Dit samenwerkingsverband en de leveringen in Antwerpen kaderen in de projectoproep stedelijke logistiek van ‘Slim naar Antwerpen’, een oproep die in juli 2020 gelanceerd werd. Hopelijk volgen andere steden met argusogen de evaluatie van dit initiatief en wordt er eindelijk een rem gezet op vermijdbaar en dus nutteloos transport.

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here