Ritmica wordt 50 jaar!

0

In 1969 richtte Marie-José Gregoir in Boechout Ritmica op, een buitengewoon lagere school met revalidatiefaciliteiten. In de loop der jaren breidde de school zich uit tot een project waar kinderen, jongeren én volwassenen die net dat ietsje meer nodig hebben ondersteund en aangemoedigd worden om zichzelf te ontplooien en hun eigen plekje in de samenleving te verzilveren. Om deze halve eeuw van inspiratie en inzet te vieren, staat 2019 in het teken van Ritmica Goud: een heus feestweekend van 10 tot 12 mei.

Een gouden parcours

Het begon voor Ritmica 50 jaar geleden met een school in het buitengewoon lager onderwijs, maar al snel werden de activiteiten uitgebreid naar voorzieningen voor oudere kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Bovenop het onderwijs startte Ritmica later ook met zorg en therapie in de vorm van het Leef- en Trainingscentrum. Dat ging zich uiteindelijk richten op jongeren tussen 12 en 25 jaar.

Om de opvolging en begeleiding niet te laten ophouden bij die leeftijdsgrens, ging Ritmica in 1990 ook aan de slag met een volwassenenwerking. Een eerste stap was de opening van het tehuis Thuishaven-Ritmica en later volgden nog diverse andere woon- en begeleidingsvormen.

Dankzij deze evolutie voorziet Ritmica vandaag in en rond thuisbasis Mortsel-Hove, in een hele waaier aan mogelijkheden voor jong en oud, zorgvuldig aangepast aan eenieders talenten en noden. Bijna 200 goed opgeleide en toegewijde medewerkers staan elke dag klaar om telkens het beste van zichzelf te geven. Ondertussen staat de tijd niet stil en liggen er alweer ambitieuze plannen op tafel. Om die te verwezenlijken is Ritmica trouwens nog op zoek naar een nieuwe, ruime locatie in het groen.

Kinderen

Het buitengewoon lager onderwijs was de eerste tak aan de Ritmicaboom. Ondertussen is het aanbod qua onderwijs flink uitgebreid en verspreid over de twee campussen Cappenberg en Steenakker. Er kunnen zowel kinderen met een motorische of licht mentale beperking, als kinderen met een leerstoornis, begeleid worden. De school wordt geleid door directrice Christel Noels.

De leerlingen worden in kleine groepjes ingedeeld volgens leeftijd, leerniveau en sociaal-emotioneel functioneren. Dankzij die flexibele werking kan er maximaal ingezet worden op openheid en op geborgenheid en blijft er voortdurend aandacht voor de behoeften van elk individueel kind. Op deze manier worden de kinderen voorbereid op het bijzonder of het gewoon secundair onderwijs, afhankelijk van hun eigen mogelijkheden en behoeften.

Buiten de eigen campussen zorgt Ritmica trouwens nog voor de ondersteuning van een aantal leerlingen met een motorische beperking in het gewoon kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Er bestaat bovendien ook een samenwerking met een vijftiental scholen in de omgeving waarbij Ritmica, via het M-decreet, ondersteuning biedt aan kinderen met een autismespectrumstoornis en/of emotionele problemen. Op die manier dragen de kennis en ervaring van Ritmica bij aan een aangepaste en dus aangenamere schooltijd voor een hele reeks kinderen en jongeren uit onze regio.

(lees verder onder de foto)

Jongeren

Het Ritmica Leef- en Trainingscentrum vangt jongeren van 12 tot 21 jaar op (uitzonderlijk tot 25 jaar), die niet terechtkunnen in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs. Het gaat dan om een niche van jongeren met complexe problemen die niet zomaar opgedeeld kunnen worden in de traditionele compartimenten en doelgroepen. Zij hebben dan ook uitdrukkelijk baat bij een uitgesproken individuele begeleiding en daar wil Ritmica volop op inzetten. Deze jongeren worden opgevangen in het centrum in de Kasteelstraat in Hove, maar indien nodig kan de begeleiding ook mobiel bij hen thuis.

“Vroeger zat heel de jeugdsector opgesloten in compartimentjes”, aldus Jokke Rombouts, directeur van het multifunctioneel centrum van Ritmica. “Gelukkig werd enkele jaren geleden de integrale jeugdzorg gecreëerd met één toegangspoort voor iedereen. Tegelijk klinkt er logischerwijs ook een oproep voor intersectorale samenwerking. Dat maakt het voor ons een heel stuk makkelijker om mensen te ondersteunen met een veel diverser aanbod en een meer individueel bepaald programma – een enorme vooruitgang.”

“Vroeger konden we bijvoorbeeld alleen ondersteuning bieden aan jongeren die ingeschreven waren bij ons – nu kunnen we o.a. ook broers- en zussencursussen organiseren en begeleiding geven aan leerlingen van andere scholen die tijdens de schoolvakanties naar ons komen. We kunnen dus veel meer differentiëren dan vroeger en dat is een uitstekende evolutie. Zo kunnen we naast het schoolvervangende project ook werken met een schoolaanvullende voorziening. Daarmee ondersteunen we de gezinnen en werken we via uitwisselingen met scholen uit de omgeving.”

(lees verder onder de foto)

Volwassenen

De Thuishaven kwam als logisch vervolg op de school en het Leef- en Trainingscentrum. Er wonen ongeveer 45 volwassenen met een beperking permanent in de centra van Ritmica. Daarbovenop wordt er voor ongeveer 30 mensen dagopvang georganiseerd in Hove en worden 10 à 15 mensen die zelfstandig wonen, door Ritmica thuis mobiel ondersteund.

“Oorspronkelijk had een groot deel van onze volwassenen al een hele geschiedenis in onze school en/of jongerenbegeleiding”, zegt Bart Faes, directeur van Thuishaven. “Zij stroomden vaak rechtstreeks door naar onze wooncentra. Dat proces verwaterde gaandeweg omdat de regelgeving het niet meer toeliet. Recent is dat weer veranderd en kunnen we de mogelijkheid van doorstroming opnieuw bekijken als dat een gepaste oplossing is.”

De mobiele ondersteuning vertaalt zich vooral in psychosociale ondersteuning en in een luisterend oor zijn voor mensen die zelfstandig wonen. De Thuishaven staat hen daarnaast ook bij met praktische zaken zoals de opvolging van hun administratie, het aanleren van trajecten met het openbaar vervoer en dergelijke. Zo wordt zelfstandigheid in de hand gewerkt. “We hebben onlangs met een van onze inwoners de stap kunnen zetten van voltijds bij ons wonen naar alleen wonen met mobiele ondersteuning. Dat is een verhaal waaruit we allemaal veel voldoening halen”, aldus Bart Faes.

“Dankzij de nieuwe regelgeving van persoonsvolgende budgetten zien we vandaag meer en meer individuele initiatieven en ouderinitiatieven, en dat is mooi. Het zijn nu de gebruikers die de centen krijgen van de overheid en niet de organiserende centra. Wij willen daarin volop meegaan en de partner zijn van individuele initiatieven door de nodige ondersteuning te bieden. Dat is voor ons het model van de toekomst.”

(lees verder onder de foto)

De mooiste missie

Recent is er qua regelgeving al veel veranderd waardoor het makkelijker wordt om elke gebruiker individueel en succesvol te begeleiden. Toch kampt men nog te vaak met een gebrek aan middelen en budgetten. En dat kan frustrerend zijn voor alle betrokkenen.

Een nieuwe regelgeving staat er echter aan te komen. Zo zullen Ritmica en gelijkaardige centra zich hopelijk steeds meer kunnen inzetten voor diegenen die meer begeleiding nodig hebben. Ritmica wil daarin een voortrekker blijven. “Men spreekt tegenwoordig voortdurend over een inclusieve samenleving”, zegt Bart Faes, “maar Ritmica werkt al sinds zijn ontstaan vanuit dat principe. Inclusiviteit is immers ons uitgangspunt. We gaan eerder op zoek naar activiteiten en netwerken buiten onze voorziening dan er binnenin. Wij waren bijvoorbeeld ook een van de pioniers op het vlak van begeleid werken.”

Op deze wijze probeert Ritmica zijn missie voortdurend uit te dragen, wat ook spreekt uit het motto “Leer, Lach, Leef”. Het is een gedurfde houding die een bereidheid vraagt om voortdurend te leren, maar dat steeds vanuit een positieve houding en een engagement naar een open en eerlijke uitwisseling tussen leerlingen, inwoners, begeleiders, families, werkgevers, sympathisanten, enzovoort. Ritmica kiest er daarom resoluut voor om een warme omgeving te creëren voor iedereen die er terechtkomt. Een plek in het groen, een warm nest waar gefocust wordt op talenten en mogelijkheden, eerder dan op beperkingen.

Ritmica viert

Ritmica staat ondertussen al vijftig jaar voor dat mooie engagement. Het is dan ook de hoogste tijd om dat te vieren met een gepast feest. Traditioneel organiseert Ritmica in mei een tuinfeest, maar dit jubileum wordt van 10 tot 12 mei gevierd met een heus kunstenfestival, Ritmica Goud.

Vrijdag 10 mei 2019

18.30u – 00.00u Kunstenfestival

19.00u – 19.45u Feestelijke opening

20.00u – 21.00u Ritmica Zingt

21.30u – 22.30u Klank- en lichtspel “Het Beleg van Ritmica”

Zaterdag 11 mei 2019

10.00u – 00.00u Kunstenfestival met restaurant (12.00u – 14.00u en 17.00u – 19.00u)

11.00u – 12.00u Kinderoptreden

12.00u – 17.00u Kinder-creaworkshops

21.30u – 22.30u Klank- en lichtspel “Het Belg van Ritmica”

Zondag 12 mei 2019

10.30u – 17.00u Kunstenfestival

11.00u – 13.00u Brunch (inschrijven via de website)

11.00u – 16.00u Ritmica beweegt!

14.00u Kunstenveiling

Meer info vind je via www.ritmica-goud.be. Ben je geïnteresseerd in de ondersteuning van Ritmica of heb je sympathie voor de werking, kom dan zeker een kijkje nemen tijdens Ritmica Goud en ontdek welke wonderen een vleugje positiviteit kunnen teweegbrengen.

Tekst: JV – Mensen zijn Media – Foto’s: Ritmica en Ronny Mullens

Ritmica vzw – Wouwstraat 44 – 2540 Hove

03 460 11 50, www.ritmica.be, info@ritmica.be

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here