Relaties

0
Relaties

Niets is absoluut. Alles bestaat en ontwikkelt zich in relatie tot iets anders. Zo geeft ziekte betekenis aan gezondheid, koude aan warmte, duisternis aan licht, oorlog aan vrede, … We benoemen alles naarmate het zich onderscheidt van al het andere. Zonder dat ‘andere’ zou het ondenkbaar en onbenoembaar zijn. Welnu, dit geldt ook zo voor de mens. De relaties met onszelf, met anderen, met de samenleving, met de aarde en met de kosmos zijn de spiegels waarin we telkens een deel van onszelf terugvinden.

De mens reflecteert

Als mens hebben wij het voorrecht om te beseffen dat we in relatie staan met al wat is. Hoewel instincten en reflexen ons gedrag voor een groot deel blijven domineren, kunnen we ons als mens terugtrekken in onze eigen gedachten. We kunnen even afstand nemen en nadenken over hoe we ons leven ervaren en organiseren. Wie hiervoor regelmatig de tijd neemt, evalueert de gevolgen van zijn denken en handelen en verwerft de nodige inzichten om zijn of haar leven in een meer gewenste richting te sturen. Relaties zijn hierbij essentieel.

Relaties en gevoel

De relaties die we onderhouden, kunnen we opdelen in 5 gebieden. De relatie met onszelf, met anderen, met de samenleving, met de aarde en met de kosmos. Elk gebied op zich is een spiegel waarin we een deel van onszelf terugvinden. De manier waarop en de mate waarin we reflecteren bieden ons de kans om te ontwikkelen tot wezens die bewuster denken en handelen.

In het hele ontwikkelingsproces om door onze diverse relaties onszelf waar te maken of meer betekenis te geven, speelt ons gevoel een essentiële rol. Tijdens de reflectie op de relaties met onszelf, met anderen, met de samenleving, met de aarde en met de kosmos geven we best vooral aandacht aan wat we voelen. Datzelfde gevoel mogen we vertrouwen wanneer we vervolgens keuzes maken om in de toekomst onze relatie met de 5 gebieden op een ander manier te onderhouden.

Oneindige cyclus

Het spreekt voor zich dat andere keuzes leiden tot andere ervaringen, die op hun beurt andere gevoelens genereren. Onszelf ontdekken of waarmaken door gezonde relaties te onderhouden met onszelf, de anderen, de samenleving, de aarde en de kosmos is nooit af. Het geeft weliswaar richting aan ons leven en zorgt voor steeds meer voldoening. Wie zei ook alweer dat de weg belangrijker is dan de bestemming?

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here