Portret … van een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt

0

Een maatschappij, die ernstig bezig is met de toekomst, schenkt veel aandacht aan het welzijn en welbevinden van de jeugd. Onder hen zitten immers nieuwe leiders, die het in de nabije toekomst moeten waarmaken. De jeugd moet voortzetten wat er goed loopt en rechttrekken wat er fout gaat.

Het is dus zeer belangrijk hen alle kansen te geven, maar wat doen we met de ouderen? De groep die steeds maar groter wordt. Laten we hen aan hun lot over vanwege niet meer zo productief, uitgerangeerd, versleten en overbodig? En wie zijn die ouderen? Zijn het die actieve senioren, die alom aanwezig zijn in het straatbeeld en belangrijke taken vervullen als vrijwilligers? Of zijn het de hulpbehoevende ouderen, die noodgedwongen verblijven in rust- en verzorgingstehuizen en met veel zorg moeten omringd worden?

Volgens mij maakt het niet uit en heeft de hele groep recht op bijzondere aandacht van de samenleving. Fysiek zijn ze wellicht minder sterk, maar dat belet niet dat jongeren veel van hen kunnen leren, als ze er tenminste voor openstaan. De oudjes kunnen hen door hun ervaring en hun wijsheid veel bijbrengen en hen ook voor tegenslagen behoeden. Zij zijn het ook, die culturele waarden doorgeven en die tradities overleveren. Zij dragen het culturele erfgoed, dat ze gekoesterd en beschermd hebben aan de nieuwe generaties over.

Gelukkig bestaan er op dit ogenblik vele initiatieven om de senior en wat hij betekent voor de maatschappij in het bijzonder, naar waarde te schatten.

In vele gemeenten bestaat er een seniorenraad, zo ook in Hoboken, waar een dertigtal 55-plussers advies verstrekken aan het districtsbestuur om van Hoboken een aangename plek te maken voor jong en oud! Dat is zeker een groot pluspunt, want volgens Laura L. Carstensen, specialist op het gebied van veroudering en hoogleraar psychologie, bestaat de uitdaging, die we vandaag aangaan, erin om een wereld op te bouwen, die net zo goed inspeelt op de behoeftes van zeer oude mensen als op die van zeer jonge mensen.

Twee keer per jaar is het in Hoboken mogelijk om de seniorenraad bij te wonen en eigen agendapunten aan te brengen. Op die openbare vergadering is één van de agendapunten ‘Week van de Senior’. Die week startte dit jaar op 18 november met het overhandigen van rozen aan de senioren op de wekelijkse markt. ‘s Namiddags was het eerste gratis optreden in zaal Extra Time. Jean Bosco Safari samen met drie andere muzikanten gaven de aftrap. Ik was erbij om foto’s te nemen voor Puntstudio en kon met eigen ogen vaststellen dat er volop werd genoten.

Dat was waarschijnlijk ook tijdens de optredens van Axl Peleman, Midnight Blue Birds and their sentimental gentlemen en Célien tijdens de volgende dagen. Een kopje koffie of thee en een gebakje maken de gezellige namiddagen steeds compleet. Afgesloten werd dit keer met een Tournée Musicale, een jazz- en bluestocht naar Hobokense horecazaken met verschillende optredens.

Alleszins een fijn cadeau voor de vele senioren, maar zeker ook een week waarin de aandacht op de mensen, die de herfst van hun leven beleven, wordt gevestigd.

We zijn nog niet zover als in sommige culturen, waar ouderen al duizenden jaren vereerd worden om hun wijsheid en dat hoeft ook niet echt, maar door ons niet te concentreren op de ontmoedigende visie van de bevolkingsvergrijzing en door eerder te zoeken naar oplossingen voor een aantal problemen waarmee ouderen geconfronteerd worden, gaan we er toch op vooruit.

Als oudere burger dank ik dan ook alle instanties die zich voor ons inzetten en juich ik alle positieve, goedwerkende initiatieven toe.

‘Wanneer een groot deel van de verouderde bevolking goed geïnformeerd, relatief gezond en emotioneel stabiel is, dan is dat een goede zaak.’ (Carstensen)

Annie Poelmans

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here