Onze jeugd en hun vlucht naar extremisme en radicalisering

0
Onze jeugd en hun vlucht naar extremisme en radicalisering

FVG – Conferentie "The role of intellectual efforts against extremism?" of Reflecteren over "ONZE" jeugd en hun vlucht naar extremisme en radicalisering

Auditorium District Wilrijk – 22 januari 2020

De problemen met extremisme en radicalisering zijn welbekend. Minder bekend is de complexiteit ervan en de pogingen die academische, intellectuele instanties ondernemen om hieraan te verhelpen. Daarom organiseerde de "Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme" organiseerde op 22 jan. jl. een congres in Wilrijk. Dit gebeurde in samenwerking met EAAT, European Assembly Against Extremism and Terrorism.

Waardevolle inhoud en talrijk en divers publiek zorgden voor succes

Talrijke sprekers met internationaal allure legden vanuit hun eigen doctrine en maatschappelijke context hun visie op deze problemen voor. Dit wel wetende dat pasklare antwoorden en oplossingen niet voor de hand liggen en de efficiëntie ervan betwijfeld kan worden. Wellicht is de onzekerheid en de complexiteit van deze wereldverspreide problemen een factor die meteen een sfeer van verbondenheid wist te creëren tussen de sprekers en een honderdtal toehoorders die uit diverse culturen waren toegestroomd. Los van de aangeboden inhoud was deze opkomst alleen al een succes.

De oorzaken van radicalisering en extremisme zijn niet zomaar op te sommen. Enerzijds zijn er de ongunstige materiële omstandigheden van sommige jongeren in contrast met de uitdagingen van een overconsumerende westerse maatschappij. Anderzijds moeten we sociale en ethische noden erkennen. Ook erkenning, ‘iets’ betekenen, zingeving, een zinvolle opdracht die het leven de moeite waard maakt en een ‘visie' waarvoor de eigen inzet in waardering beloond wordt, ontbreken vaak.

Bovendien creëert het aanbod vanuit traditionele instituten in een geseculariseerde maatschappij geen enthousiaste bezieling, waardoor men die ‘elders’ zoekt. Daar waar ‘gevochten’ wordt voor een ideaal is nog een droom waar te maken. En vóór de omgeving ‘het' door heeft, zijn jongeren onderweg naar waar het ‘heet’ is.

Meer en betere informatie voor een samenleving in balans

Als bezieler van deze conferentie zoekt FVG een verklaring voor dit verschijnsel. Dit door zich te verdiepen in de studie van religie in het algemeen en in de praktijken van de diverse religies in het bijzonder. Door meer en betere informatie hoopt FVG een weg te openen naar meer begrip en respect.

De grote uitdaging is een verantwoorde link smeden tussen welvaart en welzijn, redelijkheid en empathie, individu en gemeenschap. In deze optiek werkt de FVG aan een leerstoel waarin men naar middelen zoekt om, door meer onderzoek, een onvermijdelijk pluralistische samenleving beter in balans te krijgen. Zij wil deze doelstelling realiseren in samenwerking met EAAT (European Assembly Against Extremism and Terrorism). Deze conferentie was hiervoor de aanzet.

Info: FVG Rectoraat – Bist 164 – 2610 Wilrijk – tel. 03 830 51 58 www.antwerpfvg.org

Op de foto onder meer B. Laytouss, C. Vonck, E. van der Kaden, J. Westerholm, J. Temmerman, J. Van Reeth, M. Cools en districtsburgemeester Kr. Bossuyt

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here