Nieuwe richting Techniek-Wetenschappen voor Kontich en omgeving

0

De scholengemeenschap met het Sint-Ritacollege, het Sint-Jozefinstituut, het Regina Pacisinstituut en het VTI organiseert vanaf september de richting Techniek-Wetenschappen. Voor jongeren uit Kontich en de omliggende gemeenten wordt deze STEM-richting dus gemakkelijker bereikbaar.

De laatste jaren is het STEM-onderwijs bijzonder hip. STEM – wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics – is echter niet nieuw. Vlaanderen heeft al decennialang scholen voor Wetenschap & Techniek. Zo bieden de Vlaamse nijverheidstechnische scholen al meer dan 100 jaar een waaier STEM-richtingen aan. Dit is ook het geval in het VTI van Kontich. Door de aanwezige knowhow koos de scholengemeenschap om Techniek-Wetenschappen vanaf volgend jaar in het VTI in te richten.

“Het STEM-succes van de voorbije jaren verwondert ons absoluut niet”, zegt Kitty Geerinckx, directeur van het VTI van Kontich. “Het studiedomein STEM is namelijk een enorm boeiend domein. De meeste kinderen zijn vanzelf geprikkeld om te weten hoe dingen werken of om dingen te ontwerpen en te creëren. STEM-vakken spelen daar meer dan andere vakken perfect op in. Het is een bijzonder krachtige leeromgeving en daarom is er dus een grote vraag naar STEM-richtingen. Ieder jaar zie je in Vlaanderen heel wat leerlingen kiezen voor dit studiegebied en zelfs sommige ASO-scholen proberen hun graantje mee te pikken door breed uit te pakken met de STEM-modules die ze inrichten. Toch blijft de maatschappelijke nood hoog. Eén op drie vacatures is een STEM-beroep en zowat ieder STEM-beroep is een knelpuntberoep. Het is dus echt belangrijk dat leerlingen met STEM-interesse voor de juiste vooropleiding kiezen. Om nog meer op al die vragen te kunnen inspelen zijn we ons aanbod aan het uitbreiden. Dit schooljaar zijn we gestart met onze nieuwe richting Elektrische Installaties, wat meteen een groot succes was. Voor volgend schooljaar hebben we de richting Techniek-Wetenschappen aangevraagd en toegekend gekregen. We kunnen vanaf nu dus ook het studiegebied Chemie toevoegen aan ons aanbod.”

Dat er nood is aan richtingen binnen het studiedomein chemie is duidelijk. Uit cijfers van Essencia, de vereniging voor de chemische sector, blijkt dat de vacatures binnen de sector op een jaar tijd zelfs verdubbeld zijn. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Zo kampt de sector met een vergrijzing en gaan heel wat oudere werknemers stilaan op pensioen. Werknemers die onvoldoende vervangen kunnen worden door pasafgestudeerden omdat sommige jongeren en ouders toch nog kiezen voor een algemene richting terwijl een technische STEM-vooropleiding meer kansen biedt op een succesvolle toekomst binnen de STEM-wereld.

“Dat klopt”, beaamt Kitty Geerinckx, “sommige ouders geloven nog steeds dat je STEM kan volgen op een ASO-school, maar jammer genoeg beperkt zich dat meestal tot een oppervlakkige kennismaking, hoewel scholen het soms anders laten uitschijnen. Als je echt een STEM-interesse hebt en daarin verder wil, kom je soms bedrogen uit. Ik merk echter dat meer en meer ouders ondertussen gelukkig wel weten dat je binnen het technische onderwijs richtingen op alle niveaus hebt en zware theoretische richtingen kan volgen die veel moeilijker zijn dan sommige ASO-richtingen. Onze leerlingen uit Industriële Wetenschappen worden bijvoorbeeld nadien nagenoeg allemaal ingenieur. Veel ouders hebben ondertussen ontdekt dat het TSO de beste kans biedt om enerzijds in te spelen op de specifieke interesse van hun kind en anderzijds om nog verder te studeren. Technische scholen hebben zoveel knowhow en materiaal om een kind iedere dag te prikkelen en te motiveren. Waarom zou je dus voor een algemene richting kiezen als je kind een duidelijke interesse heeft? Onze nieuwe richting Techniek-Wetenschappen en onze andere theoretische richtingen komen hieraan perfect tegemoet.”

Bron: VTI Kontich

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here