Missie: geluk en samenhorigheid promoten

Met de missie van ’t Periodiekske en De Passant in het achterhoofd – namelijk het promoten van geluk en samenhorigheid- komen in de naam van onze uitgeverij ‘Mensen’ op de eerste plaats. ‘Mensen zijn Media’ heeft bovendien een dubbele betekenis. We geloven in de mens en we zijn overtuigd dat ieder mens het potentieel in zich draagt om een verschil te maken. Een verschil tussen geluk en verdriet, een verschil tussen samenhorigheid en tegenstrijd. Mensen zijn de media -meervoud van medium- of de middelen waardoor Liefde haar werk doet en waardoor zaken gerealiseerd worden.

’t Periodiekske en De Passant blijven iedereen een interessant en gevarieerd redactioneel aanbod garanderen, waarin lokaal nieuws centraal staat.

Zo blijven onze magazines ook in de toekomst interessante mediakanalen, die nieuws brengen over en voor de Antwerpse zuidrand.

Mensen zijn Media … gelukkig verbonden

Zowel de kleuren, de vorm, als de woorden van het logo vormen een eenheid en maken duidelijk waar we met ‘Mensen zijn Media’ naartoe willen.

  • We willen en zullen geluk en samenhorigheid blijven promoten op een ruimdenkende manier.
  • We zijn overtuigd dat ieder mens het potentieel in zich draagt om een verschil te maken voor zichzelf en ook voor zijn omgeving.
  • We willen iedereen ondersteunen en de kans bieden om wat hij/zij waarneemt en ook wat in hem/haar leeft te delen met anderen.
  • We willen mensen en organisaties optimaal ondersteunen bij hun communicatie door een helder en duidelijk taalgebruik, een aangepaste grafische vormgeving en perfect kwaliteitsdrukwerk.