Dringend behoefte aan een minister van Logica

0

Ooit heeft de legendarische knuffelbeer, Antoine Denert, ex-burgemeester van Kruibeke, de internationale pers gehaald met zijn oproep voor de installatie van een eerste ‘minister van Tederheid’. Hij ijverde voor meer tederheid in de politiek en vloog te pas en te onpas iedereen om de hals. Zelfs prins Filip en toenmalig eerste minister Yves Leterme ontsnapten tot hun grote verbazing niet aan de omhelzing. Ik zou vandaag een lans willen breken voor de invoering van een ‘minister van Logica’. Er is schaarste aan logica en daaraan mag best iets gedaan worden.

Voor alle duidelijkheid: ‘logica’ is de kunst van het redeneren, van het formeel toepassen van regels die niet vatbaar zijn voor tegenstrijdigheid. Het gaat dus om regels die door iedereen als vanzelfsprekend zouden moeten beschouwd worden en niet voor betwisting vatbaar zijn. Het is logisch dat iemand die slaagt voor een examen, hiervoor een getuigschrift of diploma krijgt. Het is logisch dat iemand die een helpende hand uitsteekt, hiervoor eerder geprezen dan bespot wordt. Het is logisch dat een cirkel geen hoeken heeft, m.a.w. een vierkant kan geen cirkel zijn. Dat is logica. Voor iedereen. Het is zo vanzelfsprekend dat je zou denken dat een toelichting overbodig is. De werkelijkheid toont aan dat het toch niet zo eenvoudig is. Er zijn mensen nodig in onze maatschappij die zich bekommeren om de logica van maatregelen of regeltjes.

De leer van Aristoteles

Algemeen wordt aangenomen dat de Griekse filosoof Aristoteles (zie foto) – die meer dan 350 jaar vóór Christus leefde – de grondlegger is van wat we de logica noemen. Hij dacht onder meer na over de geldige manieren van redeneren. Hij vroeg zich voortdurend af of een uitspraak wel juist was. Volgens hem is een stelling pas verdedigbaar correct als ze overeenstemt met de werkelijkheid. Hebben wij in onze huidige samenleving nog mensen die waken over de eerlijke, rechtvaardige toepassing van de logica? Ik heb soms mijn twijfels. U, verstandige lezer (want wij hebben er geen andere), denkt dat ik overdrijf en mij zorgen maak om niets? Laat mij aantonen waarom ik mij toch lichtjes zorgen maak.

Om een wetmatigheid te veranderen, heb je – afhankelijk van het geval – een bepaald aantal handtekeningen nodig om een bepaalde maatregel te wraken. In sommige gevallen heb je 50.000 handtekeningen nodig om gehoord te kunnen worden of om een onderzoek met bindende kracht uit te voeren. Zo waren er 50.000 handtekeningen nodig om bezwaar aan te tekenen bij het voorstel van Project Oosterweel. Het lukte een actiegroep 50.000 handtekeningen te verzamelen van mensen die tegen dit project waren. Zij slaagden erin het project te kelderen. Toch volstaat het dat één persoon klacht neerlegt tegen de werken aan de Gedempte Zuiderdokken om dit project – waarvoor een vergunning werd afgeleverd – voor jaren stil te leggen. Is dat logisch? Neen, dat is niet logisch. Een minister van Logica zou de volmacht moeten hebben om dit onrecht definitief naar de prullenmand te verwijzen.

Onlangs kwam een verkeersovertreder voor de politierechtbank. Hij had met een geleende auto, zonder rijbewijs en zonder autoverzekering, een ongeval veroorzaakt en werd door de politierechter veroordeeld tot … drie maanden rijverbod. De man had niet eens een rijbewijs. Is dit een logische straf? Een minister van Logica zou de volmacht moeten hebben om deze onzinnige straf te annuleren en om de rechter te verplichten een cursus ‘Logica’ te volgen.

Een voetballer met een jaarloon van twee miljoen euro betaalt hierop nog geen 900 euro belastingen. Voetballers hebben van de RSZ een gunstmaatregel gekregen waarbij zij forfaitair belast worden, onafhankelijk van het loon. Een club dient op het loon van om ’t even welke voetballer slechts 868 euro Sociale Zekerheid te betalen. Bij een gewone werknemer bedraagt die Sociale Zekerheid 37,07 procent van het brutoloon. De werkgever betaalt 25 procent, de werknemer moet zelf 13,07 procent bijdragen. Een voetballer die 250.000 euro per jaar verdient, zou dus 92.675 euro Sociale Zekerheid moeten betalen. Hij (sorry, de club) betaalt slechts 868 euro. Kan iemand mij vertellen waar hier de logica zit? Hebben de voetbalclubs en –makelaars hier goed onderhandeld en de werknemersorganisatie slecht? Hier zou een minister van Logica best zijn of haar tanden mogen inzetten.

Het is dus een fatsoenlijke vraag: voer een superminister van Logica toe aan de volgende regering, iemand die waakt over de principes van de Logica.

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here