In Vlaamse helden: Hilde Van Bulck

0
www.jorickmichiels.be

Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie voor sport, ondernemen, reizen, literatuur, muziek, wetenschap, design, … ‘Mensen zijn Media’ wil Vlamingen inspireren en de mens achter de bekendheid tonen. Daarom komt in deze rubriek elke keer een held aan het woord.

Hilde Van Bulck (1961) is auteur, spreker, transformator en systemisch opzetter. Ze is stichtster en bezielster van Samtati. Vanuit haar vijfentwintigjarige onderwijsexpertise als leerkracht, coördinator en directeur en haar ervaringen als energetische transformator heeft ze een revolutionair concept voor onderwijs en opvoeding neergezet. Haar doel? Een brede, inspirerende beweging voor onderwijs op gang brengen. Met een naam die ‘heldin’ betekent, is zij in deze rubriek prima op haar plaats!

Hilde, hoe kwam je op het idee om ‘Samtati’ of een ‘Huis van Bewust-zijn’ op te richten?

‘Bewust-zijn’ is eigenlijk altijd al mijn passie geweest. Toen ik nog lesgaf en daarna aan de slag ging als co­­ördinator en directeur, was ik steeds met ‘bewust-zijn’ bezig. Nadat ik uit het onderwijs was gestapt, ben ik beginnen na te denken over wat ik vervolgens wou gaan doen. Ik nam een sabbatjaar, trok er even tussenuit – onder meer naar het buitenland om vrijwilligerswerk te doen – en besloot daarna een vennootschap op te richten: een huis van bewust-zijn.

Hoe zie jij bewust-zijn?

‘Bewust-zijn’ is een ‘zijns’ bewustzijn, het is een aanwezig zijn. De nadruk ligt niet op het mentale zijn, maar op het beleven. Vele mensen leven immers op een soort automatische piloot. Te hard gefocust op dezelfde denkwijzen en overtuigingen vergeten ze contact te maken met zichzelf. Ik help hen dat contact weer te herstellen. Wie zich meer bewust wordt van wie hij of zij is, voelt zich beter, krijgt meer zelfvertrouwen en meer respect voor zichzelf. Bovendien begint men dan vaak ook beter te communiceren met anderen omdat men zich focust op een totaalbewustzijn, op de essentie.

Het leven heeft jou niet gespaard, je hebt afscheid moeten nemen van je man?

Afscheid nemen van mijn man was niet de enige verlieservaring die ik heb gehad. Ook mijn gezondheid liet al te wensen over en ik maakte een scheiding mee. Ik praat vaak over de dood van mijn man, ik ga het onderwerp niet uit de weg. Doordat ik zijn overlijden vanuit dat bewust-zijn heb ervaren, heb ik een ander zicht gekregen op leven en dood. Uiteraard heb ik veel pijn en verdriet gehad, maar ondertussen ben ik in het reine met zijn dood. Ik heb veel rust en kracht gevonden door bewust met het afscheid om te gaan, door me te focussen op wat er in me omging, wat er in hem omging, wat zijn lijden en dood bij anderen teweegbracht. Die inzichten hebben mij geholpen om het overlijden van mijn man een plaats te geven en daarmee wil ik anderen helpen.

Je schreef er ook een boek over?

Dat was de opdracht van mijn man die hij me met zijn laatste woorden meegaf. Via dat boek ‘De nacht van ons leven’ kan ik de inzichten die ik kreeg met anderen delen en ik merk dat het een welgekomen hulpmiddel is. Vele mensen vinden er rust in.

Enkele jaren geleden introduceerde je dat vernieuwende onderwijsconcept, wat houdt dit in?

Ook voor dit concept vertrek ik van bewust-zijn. Vele leerkrachten – voor wiens werk ik trouwens heel veel respect heb – geven les vanuit bepaalde ideeën en emoties, zonder dat ze dat zelf beseffen. Zij ervaren dit als de werkelijkheid, daardoor kunnen ze hun leerlingen niet altijd bereiken. Ze lopen het risico hun eigen problemen en frustraties op hun leerlingen te projecteren. Leerlingen voelen wanneer een leerkracht uit balans is en dat weerspiegelt zich in hun gedrag. Dit heeft een invloed op de gedrags- en leerproblemen bij jongeren. Om hun leerlingen mee te krijgen, dienen leerkrachten zich eerst van die vooronderstellingen en gevoelens bewust te worden, vervolgens dienen ze hun eigen rugzak leeg te maken om daarna vanuit het hier en nu naar jongeren te kijken en samen te werken. De jongeren zullen deze nieuwe kijk als zeer positief ervaren, ze zullen er rustiger door worden en hun eigenwaarde zal groeien. Ik wil leerkrachten werkelijk in hun kracht brengen. Dat levert winst op voor de leerkrachten zelf, maar ook voor hun collega’s en voor de jongeren.

Tot wie richt je je?

Eigenlijk richt ik mij tot alle volwassenen die met kinderen en jongeren werken, waaronder leerkrachten, directies, therapeuten, maar ook ouders.

Loopt het dan zo verkeerd in het onderwijs?

In de scholen is er veel kennisaandacht en hoewel dit intussen wel al wat aan het veranderen is, is er toch nog weinig aandacht voor de bewustzijnswereld en dat is net de leefwereld van de jongeren. Als je jongeren aan het woord laat, stellen ze heel vaak levensvragen en geen kennisvragen. Dat zegt veel over hun interesse. Ik wil hieraan graag toevoegen dat ik intussen ook buiten de onderwijswereld mensen help. Je vindt mij overal waar mensen zich niet goed voelen, niet weten waarom iets gebeurt en innerlijk vrijer willen worden. Daar ben ik op mijn plaats. Ik hou ervan om onbewuste patronen bewust te maken zodat mensen zich prettiger in hun vel gaan voelen.

Die onbewuste patronen kom je op het spoor via ‘opstellingen’, kan je dit even uitleggen?

Dat valt eigenlijk moeilijk uit te leggen, je zou het moeten meemaken, maar ik doe toch een poging. Stel je voor dat je een bepaald probleem hebt dat je niet makkelijk kunt oplossen, het sleept al jaren aan, maar je geraakt er niet uit. Voor zo’n probleem kan een opstelling helpen omdat je op een andere manier naar dat probleem gaat kijken.

Hoe maak je een opstelling?

Een groep mensen komt samen, iemand stelt een vraag over een bepaald probleem, uit die groep mensen worden representanten gekozen voor personen of situaties die relevant zijn voor die vraag. Zo kunnen er bijvoorbeeld representanten zijn voor ouders, voor familieleden of voor de persoon zelf. Die representanten krijgen een plaats in de ruimte, met een bepaalde afstand tot elkaar. De manier waarop de representanten staan, toont al meteen dat de situatie waarover een vraag wordt gesteld uit balans is. Vervolgens gaan we een hele tijd aan de slag met die representanten. We gaan na wat zij fysiek en emotioneel voelen, want daaruit kan je heel wat info halen. Dit leidt ons naar de werkelijke oorsprong van het probleem en zodra die oorsprong duidelijk wordt, leidt dit na de eerste – meestal heftige – emoties tot grote opluchting. Dit effect werkt maandenlang door.

Waarom voelt men zich daarna zo opgelucht?

Omdat er eindelijk beweging in de situatie is gekomen. Je innerlijke kijk is veranderd. Je hebt op energie gewerkt, onverwerkte emoties zijn vrijgekomen. Je bent bevrijd. Ik gebruik vaak de vergelijking met een baby die men voor de eerste keer ziet. We vragen ons meteen af op wie de baby lijkt, welke fysieke trekken werden doorgegeven van generatie op generatie. Dat ook overtuigingen en emoties worden doorgegeven, aanvaarden wij veel moeilijker. Stel bijvoorbeeld dat oma in het kraambed is gestorven, aan deze traumatische ervaring heeft opa ademhalingsproblemen overgehouden. Kinderen leren op hun beurt door imitatie en ze spiegelen wat er bij volwassenen uit evenwicht is. Een opstelling kan dit probleem van een paar generaties geleden blootleggen, waardoor eindelijk aan een oplossing kan worden gewerkt.

Wat maakt jouw aanpak uniek?

Ik heb zelf veel meegemaakt en doorleefd en ik ben daardoor niet bang om met heftige emoties om te gaan. Ik heb er geen schrik voor, die emoties hebben een boodschap die naar een oplossing leidt. Ondanks zovele moeilijke emoties bied ik een veilig kader aan. Ik probeer ook vaak met humor de spanning wat weg te nemen en ik bezit een heel sterke energetische waarneming, ik voel goed aan wat er rond mij gebeurt, dat geeft me richting.

Waar haal jij je inspiratie?

Uit het leven zelf, mijn leven is verre van saai geweest. Ik heb al zoveel mogen ervaren. Ik krijg energie van de mensen met wie ik werk en van het energetische veld waarmee ik in verbinding sta. Ik voel waar het om gaat. Je zei dat mijn naam heldin betekent, dat klopt misschien wel, maar mijn naam betekent ook ‘de gehelmde’. Ik vertaal het als iemand die moeilijke situaties het hoofd biedt.

Meer info over Hilde kan je vinden op www.the-new-life-experience.com.

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here