FVG-nieuws

0
FVG-nieuws

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme, kortweg FVG startte het nieuwe academiejaar in het auditorium van het districtshuis in Wilrijk met een enthousiast, gemotiveerd publiek. In vele gevallen komt men naar een academische zitting voor de sfeer en, uiteraard, voor de receptie. De jaarlijkse receptie – meestal aangeboden door de brouwerij Trappisten in Westmalle – viel uiteraard weg. Toch kon de opening plaatsvinden met gedreven toehoorders.

Voorzitter Erik Dralans opende de zitting om 17 uur en vroeg een minuut stilte voor collega’s en vrienden die in het afgelopen academiejaar zijn gestorven. Nadien namen de docenten het woord en boden een bondige schets van hun vak. De ene sprak in het Nederlands en de andere in het Engels. Frank Stappaerts besprak het vak humanisme, Bert Kersten de bahai-levensbeschouwing, Aasha Bhandari reflecteerde over jaïnisme en Jamnadas Gohil sprak over het hindoeïsme. Het vak islam werd belicht door Brahim Laytouss. Het judaïsme ontbrak omdat de vakverantwoordelijke, Henri Rosenberg, in lockdown zat in Israël. Het geheel werd geleid door Jan Van Reeth, docent methodologie. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Gentenaar Johan Dereycke die zijn repertoire afstemde op de genoemde religieuze tradities. Rector Chris Vonck verklaarde om 18.30h het nieuwe academiejaar voor geopend met een verwijzing naar het nieuwe nummer van de uitgave van de FVG: Acta Comparanda.

Deze aflevering van Acta Comparanda (nummer XXXI) telt 154 bladzijden, gewijd aan essays en studies over de verschijnselen religie en geloof. Dit nummer telt vier hoofdartikels: “In God’s Name” (over secularisatie en monoatheïsme: God als de filosofische naam voor de opening van de wereld) van Erik Meganck, diens lezing bij de vorige academische zitting, “Contemplation of Impurity – Japanese paintings in Antwerp” van Charles Willemen, “Rechtsficties in het joodse recht” van Henri Rosenberg en een bijdrage van Gerard Willems “Alle kwesties betreffende het joodse Pesachfeest en Jezus’ laatste maaltijd eindelijk opgehelderd. Naar de bronnen!” De aflevering sluit af met een rits recensies en het In Memoriam voor twee collega’s: Theo Venckeleer en Samuel Landuyt.

Deze en andere afleveringen van Acta Comparanda kunnen verkregen worden voor slechts 15 euro bij de FVG aan de Bist 164 Wilrijk of door storting van 21 euro op de bankrekening van de FVG: BE47 0011 3643 1280 met vermelding ‘Acta Comparanda <nummer aflevering>’. Het tijdschrift wordt toegestuurd naar de naam en het adres op de overschrijving.

Nieuw vak aan de FVG: Zoroastrisme! Docent wordt J. Gohil. Inschrijven (jong en ouder …) kan nog.

Info

Rectoraat FVG – tel. 03 830 51 58 – Info@antwerpfvg.org

Prof. Asha Bhandari, docent Jainisme

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here