Evenementen

Dat ‘t Periodiekske en De Passant geluk en samenhorigheid promoten, is algemeen geweten. Positieve berichtgeving en heel wat aandacht voor activiteiten van lokale verenigingen, dragen hiertoe bij.

Deze website stelt ons niet alleen in staat om meer evenementen te communiceren dan onze geschreven magazines, het kan ook veel sneller. Bovendien schenken we, indien mogelijk, gratis tickets aan onze trouwe lezers en websitebezoekers. Geniet ervan en tot op een van de aangekondigde voorstellingen.

Mensen zijn Media gaat nog een stap verder en organiseert regelmatig zelf initiatieven om mensen samen te brengen in een fijne en aangename context. Momenten waarop mensen elkaar als positief ervaren, geven smaak aan het leven en dragen zonder twijfel bij tot meer geluk en samenhorigheid. We hopen jou te mogen ontmoeten op een van onze komende evenementen, die we tijdig aankondigen via ‘t Periodiekske, De Passant en op deze website.

Life is an event, make it happen!