Diversiteit

0
Diversiteit

De natuur leert ons dat verschillende soorten levensvormen elkaar nodig hebben om te kunnen voortbestaan in een ecologisch evenwicht. Diverse planten, dieren en natuurlijke grondstoffen zorgen ervoor dat we huizen kunnen bouwen, kledij kunnen dragen, kunnen genieten van gezonde voeding, … Diversiteit is dus essentieel en geeft bovendien kleur en smaak aan het leven. Dankzij diversiteit kan iedereen zijn eigen plekje zoeken en … vinden. Diverse mogelijkheden om ons te kleden, uit te drukken en te gedragen, laten ons toe om een geheel eigen levensstijl te bepalen. Een leven zonder diversiteit is zo abstract dat het onmogelijk zou zijn om ons-zelf te ervaren, laat staan te realiseren.

De bereidheid om zichzelf te laten inspireren door het leven van anderen bepaalt hoe rijk en gelukkig een mens zich voelt.

Diverse mensen

Gelukkig beschouwt de moderne biologie de indeling van mensen in diverse rassen ondertussen als achterhaald. Op basis van hun uiterlijke kenmerken kunnen we hen echter wel opdelen in diverse categorieën, met eigen gewoonten en een eigen cultuur. Hoe iemand binnen een gemeenschap zijn of haar weg zoekt, hangt in grote mate af van waar men geboren wordt en opgroeit. De openheid en het respect voor de manier waarop andere gemeenschappen zich organiseren en andere mensen hun weg zoeken, zijn heel verrijkend.

Diverse meningen – een universele kern

Uit verschillende opvattingen over leven en samenleven vloeit onvermijdelijk voort dat diverse gemeenschappen en mensen hun leven op een totaal andere manier organiseren. Toch is er een universele kern, die alle mensen ter wereld bindt: kwetsbaarheid. Hoezeer culturen en leefgewoonten ook kunnen verschillen, ieder mens is zowel lichamelijk als psychisch kwetsbaar. Iedereen verlangt naar acceptatie, veiligheid en geborgenheid en is ongelukkig wanneer een van deze drie ontbreekt. Respect voor de lichamelijke en psychische integriteit van ieder mens zou dan ook een vanzelfsprekend basisrecht moeten zijn. Waar gewoonten, normen en opvattingen de bovenbouw zijn, is de lichamelijke en psychische integriteit van mensen het fundament voor een gezond en gelukkig leven.

Ontmoeting is de weg

Samen hebben we de sleutel in handen om ons leven te verrijken en kleur te geven. De oplossing voor heel wat problemen die zich vandaag stellen, schuilt in de ontmoeting. Het is de cultuur die bepaalt hoe mensen ‘moeten’ denken en hoe zij zich ‘moeten’ gedragen. In de ont-‘moet’ing van mens tot mens komen we echter tot onszelf en tot universele oplossingen. Wie dit aanvoelt, wordt meer mens. De bereidheid om zichzelf te laten inspireren door het leven van anderen bepaalt hoe rijk en gelukkig een mens zich voelt.

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here